contact info

get in touch

Address:
Kralja Tomislava 31,
Novi Vinodolski 51250
Hrvatska

contact form

have a question?

about us

DM TOURS - TOURIST AGENCY

Who We Are?

Welcome to our web home, your gateway to unforgettable Adriatic adventures! Nestled along the stunning Croatian coastline, Novi Vinodolski boasts breathtaking views, rich history, and warm hospitality. At DM Tours, we specialize in providing comprehensive tourist services tailored to your every need. Our agency is located in the heart of Novi Vinodolski, giving us unparalleled insight into the best accommodations, activities, and hidden gems the region has to offer.

With years of experience in the tourism industry, our dedicated team is committed to ensuring your holiday is seamless and memorable. From booking your accommodation to arranging transportation and organizing excursions, we handle every aspect of your trip with professionalism and care. Join us in discovering the beauty of Novi Vinodolski and the Adriatic coast – your adventure starts here!

DM TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA
Voditelj poslova: Dragica Mažuranić

Upisano u Obrtni registar Crikvenica, MBO 97527092
ID-COD: HR-AB-51-08060101768

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije Trg Republike Hrvatske 8/1 10000 ZAGREB
tel. +385 1 462 7445
fax + 385 1 462 7446
e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr
GDPR Izjava o privatnosti

Sukladno članku 6. Točka 3. Zakona o pružanju uslugs u turizmu obaviještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti poslati kako slijedi: putem pošte na adresu:
DM TOURS, Kralja Tomislava 31, 51250 Novi Vinodolski, Hrvatska
putem telefaksa na broj ++385 51 791 307
putem elektroničke pošte na adresu info@dm-tours.com
Potvrdu primitka prigovora dostavit ćemo pisanim putem. Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.
DIREKTIVA (EU) 2015/2302 / Zakon o pružanju usluga u turizmu